ตัวอย่าง จากสถานที่จริง หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

Year of production: 2016

Running Time: 1:16 min

Add Video Info 3 here

ตัวอย่าง จากสถานที่จริง หลังติดตั้งอุปกรณ์จาก WeStopSmell เรียบร้อยแล้ว ผลการทดสอบการไหลผ่านของน้ำ เป็นที่พึงพอใจจากลูกค้า

ทดสอบ การไหลของน้ำ หรือของเหลว โดยใช้สีเป็นตัวแสดงผล

Year of production: 2016

Running Time: 0:29 min

Color / Sound Subtitled

การทดสอบอุปกรณ์ WeStopSmell กับการไหลของน้ำ หรือของเหลว โดยใช้สีเป็นตัวแสดงผล

ทดสอบ การป้องกันกลิ่น/แมลง ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ควันเป็นตัวทดสอบผ่านอุปกรณ์ทั้ง 2 รุ่น

Year of production: 2016

Running Time: 1:20 min

Color / Sound / Subtitled

ทดสอบการป้องกันกลิ่น/แมลง โดยใช้ควันเป็นตัวทดสอบ ผ่านอุปกรณ์ WeStopSmell

ทดสอบ การป้องกันกลิ่น/แมลง ไม่พึงประสงค์ ผ่านอุปกรณ์ WeStopSmell (2)

Year of production: 2016

Running Time: 0:42 min

Color / Sound / Subtitled

การทดสอบอุปกรณ์ WeStopSmell กับควันหรือกลิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนก๊าซ หรือกลิ่นเหม็นที่ขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้ง / ท่อระบายน้ำในห้องน้ำ

Please reload

Video functional testing device.

 

Click each test to see the various tests on the device.

จำหน่าย / ปรึกษา / รับติดตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน
ทั้งท่อระบายน้ำ และโถสุขภัณฑ์ ที่มีปัญหา โทร.099-975-4773